Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

.

          Sklep

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w serwisie https://rufen.pasaz24.pl/sklep

 1. Podane przez Kupującego przy rejestracji w formularzu dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane przez Właściciela dla celów wykonywania niniejszej umowy na korzystanie przez Kupującego z https://rufen.pasaz24.pl/sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej: RODO), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Właściciela.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących, podanych przez Kupującego przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym jest Właściciel. Właściciel jako administrator danych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych Kupujących, a w szczególności z należytą starannością dobiera     i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Właściciela dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany mu jest fakt, iż administratorem danych osobowych Kupującego jest Właściciel https://rufen.pasaz24.pl/sklep tj. Rufen Kazimierz Gadzina ul. Św. Leonarda 59/28, 32-700 Bochnia oraz, że zapoznał się z informacjami przekazanymi mu przez Właściciela zgodnie z art. 13 - 22 RODO.
 4. Dane podane przez Kupującego będą przetwarzane przez Właściciela do czasu przesłania przez Kupującego do Właściciela informacji o zakończeniu korzystania z https://rufen.pasaz24.pl/sklep lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: PUODO).
 5. Administratorem danych Sprzedających jest Właściciel. Dane Sprzedających, jak również dane innych podmiotów, dla których administratorem danych osobowych jest Sprzedający, w tym w szczególności dane Kupującego podane przez Kupującego Sprzedającemu, przetwarzane są i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami odrębnych Warunków Licencji vendero w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej każdorazowo pomiędzy Sprzedającym i Właścicielem oraz zgodnie z postanowieniami regulaminów ustalanych przez każdego ze Sprzedających.
 6. Dane Sprzedających są jawne i ogólnodostępne w postaci „wizytówek sklepów” dostępnych w Pasażu.
 7. W momencie rejestracji na https://rufen.pasaz24.pl/sklep Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podanych przy rejestracji przez Właściciela do Sprzedającego w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedającego postanowień zawartej transakcji zgodnie z postanowieniami regulaminów ustalanych przez każdego ze Sprzedających tj. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiot realizujący dostawę towarów, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, podmiot zapewniający system mailingowy, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 8. Dane osobowe Kupujących i Sprzedających nie są przekazywane przez Właściciela do państw trzecich. Dane Kupujących i Sprzedających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   Polityka dotycząca plików cookies w serwisie https://rufen.pasaz24.pl/sklep

   1. Właściciel stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących oraz służą do zalogowania użytkownika i złożenia przez niego zamówienia z https://rufen.pasaz24.pl/sklep. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Właściciel umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
   2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (w przeglądarce). Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies nie zapisują i nie przechowują żadnych prywatnych danych użytkownika.
   4. Strona internetowa zapisuje "stałe" pliki cookie (persistent cookies). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
   6. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie - możesz to wyłączyć korzystając z opcji Twojej przeglądarki (zwykle są to ustawienia prywatności). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania lub na stronie internetowej producenta oprogramowania (przeglądarki).
   Witryna stworzona na platformie